Scata Bada, Fontom, Yaa Pono & Kofi Mole joins hands together to drop this exclusive dancehall title 16 years.Download and enjoyScata Bada, Fontom, Yaa Pono & Kofi Mole  – 16 Years


Scata Bada, Fontom, Yaa Pono & Kofi Mole – 16 Years
  DOWNLOAD